Privacy Policy

Deze privacy policy legt uit hoe onze organisatie uw persoonlijke data beheert bij het gebruik van onze website.

Wat is GDPR?

De General Data Protection Regulation (GDPR) vervangt de huidige gegevensbeschermingsrichtlijn (95/46/EG) en treedt in werking op 25 mei 2018. Deze nieuwe wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens van Europese burgers opslaan of verwerken. De GDPR heeft als doel de rechten van Europese burgers ten aanzien van hun persoonsgegevens te versterken en uniforme privacyregels voor de hele Europese Unie in te voeren.

Welke data behouden we?

Uw e-mail adres wordt een jaar na datum bewaard in onze mailing service en wordt enkel gebruikt om te antwoorden op uw vragen en of consultaties.

Waar hebt u recht op?

 • Recht op inzage/toegang
 • Recht op rechtzetting
 • Recht om te worden vergeten
 • Recht om klacht in te dienen
 • Recht om toestemming in te trekken (nvt)
 • Recht op overdraagbaarheid (nvt)
 • Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen (nvt)

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde 'session' cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde 'permanente' cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften. In deze cookies kunnen persoonsgegevens opgeslagen worden, hetzij met uw toestemming, hetzij omdat dit technisch noodzakelijk is voor het gebruik van de website (bijvoorbeeld om te kunnen aanmelden).

Gebruik van cookies?

Onze website maakt echter geen gebruik van site-specifieke cookies, daarom is geen vereiste dedicated cookie notificatie pagina nodig.

Vrijstellingen voor Europa:

Overeenkomstig artikel 5(3), van de e-privacyrichtlijn is geen toestemming vereist voor technische opslag of toegang van de volgende cookies:

 • Cookies die uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de overdracht van een mededeling.
 • Cookies die strikt noodzakelijk zijn om de aanbieder van een informatiedienst die expliciet door de gebruiker is vereist om die dienst te verlenen.

Voorbeelden van cookies waarvoor het algemeen geen toestemming nodig heeft:

 • Gebruikersinvoercookies, voor de duur van een sessie
 • Authenticatiecookies, voor de duur van een sessie
 • User-centric security cookies, gebruikt om authenticatie misbruiken op te sporen en gekoppeld aan de functionaliteit expliciet gevraagd door de gebruiker, voor een beperkte permanente duur
 • Sessiecookies voor multimediacontentspelers, zoals flashplayercookies, voor de duur van een sessie
 • Load balancing sessie cookies en andere technische cookies, voor de duur van de sessie
 • Cookies voor het aanpassen van de gebruikersinterface, voor een browsersessie of een paar uur, wanneer aanvullende informatie op een prominente locatie wordt verstrekt (bijvoorbeeld "cookies gebruikt" die naast de aanpassingsfunctie zijn geschreven)

Referenties: